Logo szkoły

os. Szymanowskiego 10

32-020 Wieliczka

tel. 12 278 18 65

Dzień w przedszkolu

W naszym przedszkolu pracujemy według następującego rozkładu dnia (podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 - 13.00):

 

6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

8.30 - 8.45  Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

8.45 - 9.00  Przygotowanie do śniadania

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

9.00 - 9.30  Śniadanie

Śniadanie.

9.30 - 10.00  Zajęcia dydaktyczne

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 - 10.15  Przygotowanie do II śniadania

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

10.15 - 10.30  II śniadanie

II śniadanie.

10.30 - 11.45  Pobyt na świeżym powietrzu

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11.45 - 12.00  Przygotowanie do obiadu

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

12.00- 12.30  Obiad

Obiad.

12.30- 13.45  Odpoczynek poobiedni

Grupa I - słuchanie bajek, leżakowanie.
Grupa II, III, IV, V, VI - słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.

13.00 - 13.45  Zajęcia dodatkowe

Udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z deklaracją rodziców: j. angielski, taniec, rytmika.

13.45 - 14.00  Przygotowanie do podwieczorku

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

14.00 - 14.30 Podwieczorek

Podwieczorek.

14.30 - 17.00  Ćwiczenia i samorzutna aktywność dzieci

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.