Logo szkoły

os. Szymanowskiego 10

32-020 Wieliczka

tel. 12 278 18 65

Projekt Unijny


"Nasze Nowe Przedszkole w Wieliczce"

Dzięki projektowi „Nasze Nowe Przedszkole w Wieliczce”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce otrzymało nową siedzibę mieszczącą się    w budynku przy ul. Kościuszki 51. Zostały utworzone nowe 4 oddziały, w tym jeden integracyjny, dla dzieci w wieku 3-5 lat. Sale zostały odpowiednio zaadaptowane, doposażone w zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne. Utworzono również dodatkowe, w pełni wyposażone pomieszczenia: gabinety: dyrektora, logopedy, księgowej, pokój nauczycielski, pomieszczenia gastronomiczne i gospodarcze, szatnie i toalety dla dzieci              i personelu. Ponadto budynek ma dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków inwalidzkich, a na parterze znajduje się toaleta, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i dla nich zostały oznaczone miejsca parkingowe.

Ponadto w ramach projektu została rozszerzona oferty przedszkola o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i stymulujące rozwój 140 dzieci, w tym pod kątem dzieci z niepełnosprawnościami: zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: gimnastyka korekcyjna, zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. A także język angielski, zajęcia przyrodnicze i matematyczne, zajęcia tematyczne w terenie przybliżające dzieciom polską historię, obyczaje i kulturę.

Więcej o projekcie można przeczytać klikając w link:

Nasze Nowe Przedszkole w Wieliczce

Miasto i Gmina Wieliczka:

https://www.facebook.com/Wieliczka/posts/4024995780850366/